Werkvergunning in Duitsland: hoe krijg je een werkvergunning in Duitsland (2023)

IngediendLidwoord doorRedactie 15 juli 2020

Werkvergunning in Duitsland: hoe krijg je een werkvergunning in Duitsland.

Werkvergunning in Duitsland: Heb je je ooit afgevraagd hoe immigranten kunnen overleven in een land waar ze nieuw zijn? Bent u een Duitse immigrant of bent u van plan naar Duitsland te emigreren en heeft u informatie nodig over het verkrijgen van een werkvergunning in Duitsland? Dan bent u op de juiste plek. Duitse werkvergunning nu afgegeven samen met uw verblijfsvergunning. Met een Duitse verblijfsvergunning kunt u in Duitsland gaan werken, tenzij anders vermeld in uw verblijfstitel.

U loopt groot gevaar als u ooit wordt betrapt op werken zonder vergunning; in feite niet alleen u, maar ook uw werkgever, en in dit geval bent u kwetsbaar omdat geen enkele verzekeringsmaatschappij u kan dekken bij een ongeval waarvoor een verzekering vereist is.OZie waarom hij de grondwet van het land al heeft geschonden en voor iedereeniDe indicaties zijn een illegale arbeider geworden. Dit komt doordat er geen document kan worden gebruikt in plaats van eenWerkvergunning.

Het verkrijgen van een werkvergunning voor Duitsland is sterk afhankelijk van uw nationaliteit. Als u een burger bent van een EU-lidstaat, hoeft u er geen aan te vragen. Er zijn echter tijdelijke uitzonderingen voor burgers van Kroatië. Ze moeten een EU-werkvergunning krijgen van het Federaal Arbeidsbureau. Staatsburgers van andere staten moeten over het algemeen samen met hun visum vanuit het buitenland een werkvergunning voor Duitsland aanvragen. Daarom is de aanvraag vanuit Duitsland alleen mogelijk voor expats uit een paar geselecteerde landen zoals Canada of de Verenigde Staten.

Zodra het proces is gestart, neemt de Duitse diplomatieke missie contact op met de immigratiedienst (vreemdelingen Autoriteit) in Duitsland. Dit bureau neemt op zijn beurt contact op met het Federaal Arbeidsbureau.

Het bureau kan vervolgens uw aanvraag goedkeuren, de vergunning afgeven en naar devreemdelingen Autoriteit. Van daaruit gaat u verder naar de diplomatieke missie waar u oorspronkelijk uw visum heeft aangevraagd.

Als u geïnteresseerd bent in het hebben van een Duitse werkvergunning, bezoek dan de dichtstbijzijnde Duitse ambassade.

In aanmerking komende buitenlandse werknemers in Duitsland.

Betaald werk krijgen in Duitsland impliceert het hebben van een werkvergunning, als een machtigingsdocument dat toestemming geeft om deel te nemen aan de Duitse arbeidsmarkt. Om een ​​werkvergunning te krijgen, is het hebben van een verblijfsvergunning een vereiste, als een machtigingsdocument waarmee u in Duitsland kunt verblijven.

Voorheen moesten migranten werk- en verblijfsvergunningen aanvragen bij twee verschillende autoriteiten, maar onlangs is de procedure vereenvoudigd en geharmoniseerd door de goedkeuring van één enkele vergunningsrichtlijn van de Europese Unie.

BEHEERDER VAN EEN ENKELE VERGUNNING DIE WERK- EN VERBLIJFSVERGUNNING DEKT.

Het hebben van één enkele vergunning geeft niet-EU-burgers wettelijk het recht om te werken en te verblijven in EU-landen, waaronder Duitsland, via één enkele aanvraagprocedure bij één enkele autoriteit.

De gecombineerde vergunning geldt voor twee categorieën vreemdelingen:

 • Onderdanen van niet-EU-landen die van plan zijn Duitsland binnen te komen voor werk- en verblijfsdoeleinden,
 • Niet-EU-onderdanen die al in Duitsland wonen en toegang hebben tot Duitse banen

De gecombineerde vergunning dekt:

 • Eén enkele aanvraagprocedure om te werken en te wonen in Duitsland,
 • Rechten voor werknemers van buiten de EU, gelijk aan Duitse staatsburgers.

Buitenlandse werknemers geclassificeerd in Duitsland.

Houder worden van een tewerkstellingsvergunning hangt vooral af van het land van herkomst en de speciale overeenkomsten met het gastland, namelijk Duitsland.

De categorieën houders van werkvergunningen in Duitsland worden beschouwd:

(Video) How to get German Employment Visa within 20 days

Buitenlandse burgers van de EU, Zwitserland en de Europese Economische Ruimte (EER), dat wil zeggen Liechtenstein, Noorwegen of IJsland.

Wat deze categorie buitenlanders betreft, is er geen verblijfs- of werkvergunning vereist om in Duitsland te wonen en te werken en te genieten van het vrije verkeer van de beroepsbevolking. Het bij zich hebben van een geldig paspoort of identiteitskaart wanneer u naar Duitsland verhuist, is de enige noodzakelijke voorwaarde voor registratie bij de burgerlijke stand (Einwohnermeldeamt) in de door u gekozen stad.

Buitenlanders van Australië, Israël, Japan, Canada, de Republiek Korea, Nieuw-Zeeland of de Verenigde Staten.

Deze visumcategorie voor buitenlanders is niet vereist om Duitsland binnen te komen. Toch moeten ze zich onmiddellijk inschrijven bij de lokale vreemdelingenregistratiedienst om een ​​verblijfsvergunning te krijgen. Dit is de enige categorie die zonder visum Duitsland kan binnenkomen en een verblijfs- en werkvergunning kan krijgen voordat ze in dienst treden.

Andere niet-EU-onderdanen.

Wat deze categorie betreft, is het visum vereist om Duitsland binnen te komen. De visumaanvraag moet nauwkeurig zijn en verband houden met het doel van het verblijf. Het visum kort verblijf kan niet worden gewijzigd in een visum voor permanent verblijf, dus het is erg belangrijk om het juiste visum aan te vragen.

Onderdanen van deze categorie dienen bij aankomst direct een verblijfs- en werkvergunning aan te vragen. Bij het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning moeten zij aantonen dat zij al in dienst zijn bij een lokaal bedrijf, organisatie of instelling.

Categorieën verblijfs- en werkvergunningen in Duitsland.

De immigratiewet, ook wel de "verblijfswet" genoemd, die sinds 2005 van kracht is, heeft betrekking op uitkeringen, voorwaarden en regelingen voor buitenlanders die voor verschillende doeleinden in Duitsland willen verblijven en asiel willen aanvragen. Immigranten hebben door deze wet ruime kansen, ongeacht hun vooruitzichten op het vinden van een baan.

De belangrijkste bepalingen van de verblijfswet over het verblijf van immigranten in Duitsland zijn:

 • Het visum zelf is een soort verblijfsvergunning, waarmee u voor een bepaalde visumperiode in het buitenland kunt verblijven.
 • Voor een langer verblijf in Duitsland kunnen buitenlanders een tijdelijke verblijfsvergunning of een vestigingsvergunning krijgen,
 • Burgers van niet-EU-landen die Duitsland voor het eerst binnenkomen, moeten een visum bij zich hebben om te kunnen blijven (d.w.z. werken en wonen) en moeten bij aankomst een tijdelijke verblijfsvergunning of verblijfsvergunning aanvragen.
 • Verblijfsvergunningen vestiging worden afgegeven aan mensen die de afgelopen vijf jaar een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd hebben gehad en hebben aangetoond aan enkele aanvullende eisen te kunnen voldoen,
 • Verblijfsvergunningen voor vestigingen worden vaker ingenomen door hoogopgeleide werknemers en houders van een Europese blauwe kaart,
 • De verblijfswet erkent ook dat de verblijfsvergunning langdurig als vergelijkbaar wordt beschouwd met de vestigingsvergunning,
 • Hoogopgeleide tewerkstelling van onderdanen van derde landen vindt plaats via de EU Blue Card-richtlijn, de EU Blue Card, een kaart vergelijkbaar met tijdelijk verblijf met een grotere kans op het verkrijgen van een liquidatievergunning.

Bij binnenkomst in en verblijf in Duitsland met verschillende bedoelingen, moet een migrant recht hebben op een van de volgende verblijfstitels:

 • conformiteit visum,
 • Tijdelijke verblijfsvergunning,
 • Europese blauwe kaart,
 • vestigingsvergunning,
 • Verblijfsvergunning voor langdurig verblijf in de EU.

Hoe vraagt ​​u de enige vergunning aan?

Het is afhankelijk van de afkomst en kwalificatie van de aanvrager die bepaalt welke verblijfsvergunning hem toestaat om in Duitsland te werken en te verblijven.

Werkgelegenheidsvooruitzichten voor academici.

Als academicus met een erkend universitair diploma in Duitsland of met een universitair diploma dat overeenkomt met een universitair diploma in Duitsland, moet u de Europese blauwe kaart aanvragen.

Bij het aanvragen van de Europese blauwe kaart moet de aanvrager bewijzen dat hij een contract heeft in Duitsland op een gebied dat verband houdt met zijn kwalificaties. Daarnaast moet het jaarsalaris van de arbeidsovereenkomst minimaal 48.800 euro bedragen.

Houders van een Europese blauwe kaart komen na 33 maanden in aanmerking voor de permanente vestigingsvergunning, en nogmaals, als ze bewijzen dat ze voldoen aan de B1-taalvereiste (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen), kan deze verblijfsvergunning eerder worden verkregen, na slechts 21 maanden.

Mensen in deze categorie die geen arbeidsovereenkomst hebben, kunnen de Europese blauwe kaart niet vanuit huis aanvragen, maar kunnen wel naar Duitsland verhuizen en daar voor 6 maanden werk zoeken. Zij kunnen pas een Europese blauwe kaart aanvragen nadat zij een arbeidsovereenkomst hebben verkregen. Als de geldigheidsduur van het visum is overschreden, kan de aanvrager van de Europese blauwe kaart in Duitsland blijven tot de aanvraag van de Europese blauwe kaart is voortgezet.

Niet-EU-afgestudeerden van Duitse universiteiten.

Niet-EU-afgestudeerden, zogenaamde internationale studenten in Duitsland, die hun studie in Duitsland hebben afgerond, komen eveneens in aanmerking voor legaal werk in het land. Ze kunnen een verblijfsvergunning nodig hebben om werk te zoeken bij de Nationale Autoriteit voor Vreemdelingen. Dit geldt als de kandidaat in deze categorie nog geen arbeidsovereenkomst in Duitsland heeft, terwijl de geldigheid van de verblijfsvergunning voor het zoeken naar werk 18 maanden is. Zodra de kandidaat een werkcontract heeft gekregen, wordt hij een in aanmerking komende houder van een Europese blauwe kaart, maar het toegewezen werk moet verband houden met zijn kwalificaties.

Onderdanen van niet-EU-landen met beroepskwalificaties.

Onderdanen van niet-EU-landen die over beroepskwalificaties beschikken, kunnen ook een verblijfs- en werkvergunning in Duitsland aanvragen.

Kandidaten in deze categorie kunnen alleen een verblijfs- en werkvergunning nodig hebben als hun kwalificatie door de federale staat wordt erkend en meer, alleen als ze ook kunnen aantonen dat ze een solide arbeidsovereenkomst hebben gekregen die verband houdt met hun kwalificatie. In gevallen waarin er geen erkende kwalificatie is, kan de autoriteit voor de erkenning van de kwalificatie mogelijk van de kandidaat verlangen dat hij een vervolgopleiding of praktijk in Duitsland volgt om in aanmerking te komen voor een verblijfs- en werkvergunning. In dat geval komt de kandidaat in aanmerking voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor beperkte duur met de intentie om gerechtigde houder van een verblijfs- en tewerkstellingsvergunning te worden. De kandidaat moet erkenning van kwalificatie aanvragen voordat hij naar Duitsland reist met behulp van de informatie op het online portaalerkenning zoeker.

Onderdanen van niet-EU-landen die een beroepsopleiding willen volgen en in Duitsland willen werken.

Niet-EU-burgers die in Duitsland willen verblijven om een ​​professionele opleiding te volgen, komen hiervoor in aanmerking. Het criterium dat voor deze categorie geldt, is het verkrijgen van een verblijfsvergunning van het Federaal Arbeidsbureau onder deze intentie. Zodra de kandidaat de opleiding heeft voltooid, komt hij in aanmerking voor de verblijfsvergunning die is afgegeven door de Rijksdienst voor Buitenlandse Zaken om maximaal 1 jaar in Duitsland te verblijven voor het zoeken naar werk. Zodra de kandidaat de arbeidsovereenkomst bereikt in een vakgebied dat verband houdt met zijn kwalificatie, komt hij in aanmerking om de juiste werkvergunning aan te vragen.

VISUMAANVRAAG VOOR WERK IN DUITSLAND. -Niet-EU-aanvragers hebben een visum nodig om Duitsland binnen te komen, te werken en te verblijven. Het visum wordt afgegeven in overeenstemming met de voorschriften voor verblijfs- en werkvergunningen, zoals tijdelijk verblijf,Europese blauwe kaart, verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of vergunning voor langdurig verblijf in de EU.

Verplichte werkvergunning Duitsland.

De technologie van vandaag geeft ons de mogelijkheid om toegang te krijgen tot krachtige informatie, waaronder vacatures over de hele wereld. Bovendien is er veel informatie beschikbaar, ook voor specifieke beroepen die sterk verband houden met iemands kwalificaties.

OP ZOEK NAAR VACATURES.

(Video) Hoe zit het met de kinderbijslag als je in Nederland woont en in Duitsland werkt?

Er zijn twee mogelijkheden om een ​​baan in Duitsland te krijgen, een arbeidscontract te krijgen voordat je naar Duitsland vertrekt of bij aankomst. Wat de vorm ook is, online zoeken is een van de beste mogelijkheden om een ​​baan te vinden.

Er zijn verschillende online kanalen met uitgebreide informatie over openstaande vacatures in Duitsland.

Er zijn overheidsinstellingen die openstaande vacatures publiceren:

Daarnaast zijn er andere online kanalen voor het zoeken naar werk:

U kunt altijd zien of er in uw land informatiesessies of banenbeurzen zijn voor openstaande vacatures in Duitsland.

Ook kunt u informatie krijgen overDuitse beroepen in trek.

Hoe solliciteren naar werk in Duitsland.

Zodra je de baan van je voorkeur hebt gekozen om in Duitsland op te solliciteren, moet je je voorbereiden om te solliciteren. Duitse bedrijven kunnen u vragen de sollicitatie op papier per post op te sturen. Nieuwe trends veranderen echter en hierdoor worden veel sollicitaties in Duitsland online gedaan. In dat geval moeten de aanvraagdocumenten in pdf-formaat en samen als bijlagen worden ingediend.

Hoe dan ook, de documenten die nodig zijn voor een sollicitatie zijn:

1. DE BEGELEIDINGSBRIEF.

De begeleidende brief is een brief die de werkgever helpt al uw formele en niet-formele opleidingen en eerdere ervaringen op één of twee pagina's te zien en hoe deze zich verhouden tot en waarde toevoegen aan de baan waarvoor u solliciteert. De begeleidende brief is de brief die de werkgever als eerste leest en, indien correct ingediend, ervoor zorgt dat hij doorgaat met de verificatie van andere sollicitatiedocumenten. Soms kan een slechte sollicitatiebrief je kans op een baan verpesten.

2. CURRICULUM VAN HET LEVEN (CV).

Curriculum Vitae (CV) is een document met gedetailleerde informatie over uw opleiding, training, eerdere werkervaring, persoonlijke gegevens en speciale vaardigheden. Werkgevers in de EU hebben over het algemeen een gestandaardiseerd cv nodig dat bekend staat als een Europass-cv. Zorg ervoor dat u alle vereiste informatie op dit formulier realistisch en adequaat bijwerkt en invult. Er is ook de mogelijkheid om het in te vullenEuropass-cv online, met alle nodige instructies en monsters.

3. ONDERWIJS.

Als sollicitant geef je alle informatie over je opleiding door. Dit omvat bezochte scholen, behaalde universitaire diploma's en diploma's, beroepsopleiding en alle andere ondernomen onderwijsactiviteiten. Al deze informatie moet ook ondersteunende documenten bevatten om als openhartig te worden beschouwd. Zorg er ook voor dat u deze informatie in chronologische volgorde plaatst, met de nadruk op formeel, niet-formeel en beroepsonderwijs.

4. COMPUTERVAARDIGHEDEN.

U moet aangeven wat de computervaardigheden zijn en vooral of een van deze overeenkomt met het werk dat u gaat doen.

5. TAALVAARDIGHEDEN.

U moet de informatie over taalvaardigheid verstrekken, met een lijst van alle talen die u kunt begrijpen, spreken en schrijven.

6. ANDERE VAARDIGHEDEN EN TALENTEN.

Uw aanvraag wordt aangevuld als u uw interpersoonlijke vaardigheden aangeeft, zoals: verbale en non-verbale communicatie, luisteren, onderhandelen, besluitvorming, probleemoplossing en meer. En als je speciale talenten hebt, zelfs als ze niet direct verband houden met de baan, kan het presenteren ervan je app interessanter en unieker maken dan andere apps.

7. CERTIFICATEN.

Een belangrijk onderdeel van de aanvraag is het bewijzen van uw opleiding, inclusief formeel, niet-formeel en professioneel. Om ervoor te zorgen dat uw aanvraag correct en openhartig wordt behandeld, moeten de door u ingediende certificaten overeenkomen met de informatie die in andere delen van de aanvraag wordt verstrekt.

8. Bijwonen van het sollicitatiegesprek.

Als je wordt geselecteerd uit andere sollicitanten, zal het bedrijf waar je hebt gesolliciteerd je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Een sollicitatiegesprek is een formele bijeenkomst met vertegenwoordigers van het bedrijf, meestal de personeelsfunctionaris(sen), soms een interviewpanel, om persoonlijk de informatie te bespreken die u over uw sollicitatie hebt verstrekt en meer. Doorgaans vereisen bedrijven dat kandidaten naar het bedrijfsterrein gaan en rechtstreeks praten over opleiding, werkervaring, vaardigheden, aanleg en meer.

Een sollicitatiegesprek is een geschikt moment voor u om uw toekomstige werkgever te beïnvloeden om een ​​goede aanwinst voor het bedrijf te zijn. Overweeg om de juiste outfit en kapsel te dragen en kom op tijd voor het interview. Luister goed naar de gestelde vragen en neem de tijd om je antwoord te formuleren. Zorg ervoor dat de informatie vergelijkbaar is met de informatie in uw aanvraag. Bereid je voor op het interview via deveelvoorkomende sollicitatievragen.

Duitse bedrijven betalen normaal gesproken de gesprekskosten van de sollicitant. Als u niet in staat bent om de sollicitatiebijeenkomst fysiek bij te wonen omdat u zich in uw eigen land bevindt, dient u van tevoren naar het bedrijf te schrijven om een ​​telefonisch of virtueel interview aan te vragen. Zorg ervoor dat u een realistische uitleg geeft over uw onvermogen om het interview fysiek bij te wonen en waarom u online een interview aanvraagt. Als het bedrijf toch uw fysieke aanwezigheid vereist, vraag dan aan het bedrijf of u of het bedrijf de reis- en verblijfskosten van het interview dekt.

Hoe dan ook, als je eenmaal het interview hebt bijgewoond, is het erg indrukwekkend voor het bedrijf als je een bedankbrief per e-mail schrijft voor de mogelijkheid om het interview bij te wonen. In de brief herhalen ze de belangrijkste discussies die tijdens het interview zijn gevoerd, om u eraan te herinneren waarom u de beste kandidaat voor de baan bent.

(Video) Almanya'da herkesin beklediği haber sonunda geldi! Son dakika Avrupa haberleri @EmekliTV

Wat te doen als je in loondienst bent.

Nadat je het sollicitatiegesprek hebt bijgewoond, laat het bedrijf je binnen enkele dagen weten of je al dan niet bent geselecteerd voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd. Als u wordt aangenomen voor de functie, zal het bedrijf u binnenkort de arbeidsovereenkomst bezorgen.

De arbeidsovereenkomst van het bedrijf wordt verstrekt als een wettelijk document van uw aanwerving, waaruit blijkt dat u als werknemer en het bedrijf als werkgever ermee instemt om binnen de contractuele voorwaarden samen te werken. Contracten worden voornamelijk schriftelijk gemaakt en om geldig te zijn, moeten ze door beide partijen, u en het bedrijf, worden ondertekend. Voordat u het contract ondertekent, moet u alle artikelen van het contract zorgvuldig lezen en ervoor zorgen dat u ermee akkoord gaat.

Arbeidsovereenkomsten hebben meestal de volgende onderdelen:

PARTIJEN BIJ DE ARBEIDSOVEREENKOMST -Namen en adressen van werknemer en werkgever.

ARBEIDSOVEREENKOMST DUUR- De looptijd van het contract.

WERKNEMER PROEFTIJD -De tijd die je in een proeftijd doorbrengt in een bedrijf.

WERKPLEK VAN WERKNEMER -In het contract moet staan ​​of je tijdens de looptijd van het contract op dezelfde locatie gaat werken of dat je naar verschillende werklocaties moet verhuizen.

WERKNEMER FUNCTIEOMSCHRIJVING -Het contract moet de omvang van het werk vermelden en een eventuele gedetailleerde beschrijving van het werk dat aan u is gegund. Bovendien kan de functiebeschrijving de tijdsperiode bevatten die moet worden gerespecteerd om de taaktaken binnen de vereiste toon af te leveren.

WERKNEMERS SALARIS -In het contract moet het salarisniveau, het tijdstip van loonontvangst, overwerktoeslag, weekendtoeslag en vakantietoeslag worden vermeld. De hoogte van het salaris wordt weergegeven in brutocijfers, wat inhoudt dat er belastingen, ziektekostenverzekering, sociale premies, langdurige zorgverzekering, pensioenen en WW worden ingehouden.

MEDEWERKER DRUKTIJDEN -Werknemer drukke uren. Het contract moet ook de drukke uren aangeven die de werknemer geacht wordt te dekken.

VAKANTIE -In het contract worden de erkende vakantiedagen vermeld waarop de werknemer op vakantie kan gaan.

AANMELDINGSPERIODE -Het contract moet ook het gegeven interval aangeven om de werkgever te informeren dat hij de baan moet verlaten, ook moet de werkgever de werknemer op de hoogte stellen tijdens het gegeven interval voor een eerdere beëindiging van het contract.

GEZAMENLIJKE EN WERKOVEREENKOMSTEN -Samen met arbeidsovereenkomsten zijn er vaak gezamenlijke overeenkomsten of zogenaamde cao's. Dit is van toepassing op speciale bedrijfstakken met werkgeversverenigingen of vakbonden, die lonen, vakanties en secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen regelen. In sommige gevallen kunnen bedrijven een vakbond hebben, die de belangen van werknemers in het bedrijf kan behartigen. Meestal kan de werkgever over deze overeenkomsten de informatie rechtstreeks opnemen.

BELASTINGEN TE BETALEN ALS BUITENLANDSE WERKNEMER IN DUITSLAND -Als werknemer in Duitsland bent u belastingplichtig, net als voor Duitse werknemers. De belangrijkste belasting die werknemers in Duitsland betalen, is inkomstenbelasting.

Er zijn verschillende dingen die u moet weten over het betalen van belastingen en andere vergoedingen als werknemer in Duitsland:

 • Als u in dienst bent van een bedrijf, is het bedrijf verantwoordelijk voor het betalen van uw belastingen bij de Belastingdienst van de inhouding van uw brutoloon,
 • Het bedrijf zorgt ook voor de betaling namens u van uw "solidariteitsbelasting", "kerkbelasting",
 • Het bedrijf betaalt namens u uw pensioen, ziektekostenverzekering en werkloosheidsverzekering,
 • Loon vanaf 2014 onderworpen aan inkomstenbelasting is meer dan € 354,-
 • Belastingtarieven zijn minimaal 14%, tot 45% voor hogere salarissen (voor jaarsalarissen 250.730 euro voor mensen met een alleenstaand statuut en 501.460 euro voor gehuwden
 • De verhoging van de solidariteitsbelasting bedraagt ​​5,5% van het bedrag van uw inkomstenbelasting,
 • De hoogte van de kerkbelasting varieert, afhankelijk van religieuze groeperingen. Deze belasting kan echter 8%, 9% of meer zijn van het bedrag van uw inkomstenbelasting,
 • Er zijn belastingvoordelen voor ouders en alleenstaande gezinnen, onderverdeeld in 6 categorieën,
 • U betaalt maandelijks uw inkomstenbelasting. U kunt de overheid wel om informatie vragen als u meer inkomstenbelasting hebt betaald dan zou moeten, en als u daarvoor in aanmerking komt, krijgt u dit terug. Deze eis wordt gepresenteerd in de vorm van een aangifte inkomstenbelasting.

SOCIAAL ZEKERHEIDSSTELSEL.

Als werknemer in Duitsland bent u onderworpen aan het betalen van sociale bijdragen. Deze tarieven zijn bedoeld om u te beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen, zoals ziekte, ongeval, werkloosheid of veroudering.

Een werknemer die deel uitmaakt van dit socialezekerheidsstelsel kan onderworpen zijn aan een van de volgende socialezekerheidsgroepen:

 • zorgverzekering (bijv.Mawista Expatzorg)
 • langdurige zorg
 • pensioen
 • Ongevallenverzekering
 • werkeloosheidsverzekering.

SOCIALE ZEKERHEIDSKAART -De socialezekerheidskaart is een kaart die aan alle werknemers in Duitsland wordt verstrekt en die een burgerservicenummer heeft. Het burgerservicenummer garandeert u verschillende sociale voordelen in Duitsland. Om u als werknemer te registreren, heeft uw werkgever ook uw sofinummer nodig. Als u uw burgerservicenummer kwijtraakt, moet u een aanvraag indienen bij het Duitse pensioenfonds om het te laten vervangen.

(Video) Reizen EN emigreren naar Amerika? Hoe en met welke visums??

VERKRIJG UW PENSIOENFONDS -Als Duitse werknemer voor een bepaalde periode en besluit terug te keren naar uw thuisland, komt u in aanmerking om uw pensioen aan te vragen bij het pensioenfonds voor de jaren dat u in Duitsland heeft gewerkt.

Ziektekostenverzekering voor freelancers en werknemers in Duitsland.

Het is altijd aan te raden om een ​​beroepsziektekostenverzekering af te sluiten, die u tot 5 jaar dekt en volledige dekking biedt voor noodgevallen en ongevallen. Deze ziektekostenverzekering wordt ten zeerste aanbevolen voor expats.

Als u een expat bent, moet u een beroepsziektekostenverzekering afsluiten voordat u andere verplichtingen aangaat in Duitsland. De arbeidsverzekering is ook geschikt voor Duitsers die naar het buitenland reizen, omdat u overal verzekerd bent. Als je op zoek bent naar een goede dekking tegen een goede prijs, wacht hier je ziektekostenverzekering op je werk!

Kom samen met je gezin.

Als wettige werknemer in Duitsland kunt u er baat bij hebben om uw echtgenoot, echtgenoot of kinderen mee te nemen naar Duitsland.

Werknemers van buitenlandse EU-burgers in Duitsland.

Ze komen in aanmerking om hun gezin naar Duitsland te halen en komen ook in aanmerking om te wonen en te werken en zijn vrij van enig verblijfsrecht om dit te doen.

Buitenlandse onderdanen van derde landen die in Duitsland werken.

Zelfs als u een buitenlander uit een derde land bent, kunt u in aanmerking komen om uw echtgenoot, echtgenoot of kinderen naar Duitsland te laten komen.

Voordat u uw echtgeno(o)t(e) of echtgenoot meeneemt naar Duitsland, moet u:

 • Houder zijn van een verblijfsvergunning of een Europese blauwe kaart,
 • Bewijs van het huren van een accommodatie van voldoende grootte voor een gezin,
 • Bewijs dat u geniet van het geld om de kosten van het gezinsleven te dekken,
 • Uw echtgeno(o)t(e) of echtgeno(o)t(e) moet minimaal 18 jaar zijn.

De Duitse taal van de echtgenoot of echtgenoot moet elementair zijn om houder van een verblijfsvergunning te worden. De Duitse taal is echter niet vereist als:

 • je bezit eenEuropese blauwe kaart,
 • U heeft een baan als vakkracht in Duitsland,
 • Uw echtgeno(o)t(e) of echtgeno(o)t(e) heeft een universitair diploma,
 • U bent een staatsburger van Australië, Canada, Israël, Japan, de Republiek Korea, Nieuw-Zeeland of de Verenigde Staten.

NEEM UW KINDEREN NAAR DUITSLAND.

U kunt uw kinderen meenemen naar Duitsland en een Duitse verblijfsvergunning krijgen als:

 • U en uw echtgeno(o)t(e) of echtgeno(o)t(e) een verblijfsvergunning hebben,
 • Als u een alleenstaande ouder bent, heeft u recht op gezag en is het kind maximaal 16 jaar oud.

BRENG JE FAMILIE NAAR DUITSLAND.

U kunt uw gezin ook meenemen naar Duitsland. De procedure voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor gezinsleden is als volgt:

 • Uw gezinsleden vragen op hun woonadres bij de Duitse ambassade of het consulaat een verblijfsvergunning in Duitsland aan met het oog op gezinshereniging,
 • Zodra uw gezin in Duitsland aankomt, registreert u ze bij het Inwonersregistratiebureau en het Vreemdelingenregistratiebureau.

IN AANMERKING KOMEN OM TE WONEN EN TE WERKEN VOOR MIJN GEZIN AANKOMST IN DUITSLAND.

Uw familieleden komen, eenmaal in Duitsland, in aanmerking om te profiteren van levens- en werkmogelijkheden in Duitsland, aangezien zij een verblijfsvergunning zullen hebben. Ze hebben ook toegang tot onderwijs in Duitsland, zoals middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, beroepsonderwijs en andere soorten onderwijs die in Duitsland beschikbaar zijn.

Andere voordelen van het zich aansluiten bij familieleden in Duitsland.

Er zijn andere voordelen voor buitenlandse werkende gezinnen in Duitsland, namelijk:

 • gebruik maken van ouderschapsverlof,
 • Ondersteuning krijgen als jong gezin
 • En meer.

Inkomende zoekopdrachten.

 • Verwerkingstijd werkvergunning Duitsland
 • Geschiktheid voor een Duits werkvisum
 • Duits werkvisum voor Indiaas paspoort
 • Sponsoring van werkvisa in Duitsland
 • Kosten werkvisum in Duitsland
 • interviewvragen voor Duitse werkvergunningen
 • visum voor werkzoekenden Duitsland
 • Duitsland Werkvisum voor Pakistanen

Wat is uw mening hierover? We denken dat dit artikel nuttig was, zo ja, deel deze informatie dan gerust met je vrienden op Facebook, Twitter, WhatsApp.

(Video) AU PAIR HOST FAMILY IN BELGIUM 🇧🇪 / EUROPE 🌎

CSN-team

FAQs

Hoe krijg je werkvergunning? ›

Een tewerkstellingsvergunning moet aangevraagd worden bij UWV. De aanvraag voor de tewerkstellingsvergunning en de verblijfsvergunning kan de werkgever tegelijkertijd indienen. De gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid moet worden aangevraagd bij de IND. De IND vraagt vervolgens advies bij UWV.

Wie vraagt een werkvergunning aan? ›

De werkgever vraagt de tewerkstellingsvergunning aan bij UWV of een GVVA bij de IND. De werkgever moet ook voldoen aan andere eisen voor de tewerkstellingsvergunning of GVVA.

Wat heb ik nodig om te werken in Duitsland? ›

Je moet minimaal een universitair diploma hebben of vergelijkbaar diploma; Je moet al een aanbod hebben voor een baan in Duitsland; Een minimaal jaarsalaris van €50.800 bruto.

Heb ik een werkvergunning nodig in Duitsland? ›

Heb ik een werkvergunning nodig? Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft u geen werkvergunning nodig om in Duitsland te mogen werken. Ook als u de nationaliteit van een EU-land , een EER-land of Zwitserland heeft, hoeft u geen werkvergunning te hebben.

Videos

1. Almanya'da hükümet kararını verdi! NELER DEĞİŞECEK? Son dakika Avrupa haberleri Türkçe Haber'de
(Türkçe Haber)
2. What you need to know to write a powerful CV
(Going Expat)
3. Toeristenvisa aangekondigd! - Vietnam Toerisme Reisupdate
(Gamer Abroad)
4. EVA Bezoekersregistratie
(ARAS Security)
5. Emigrasie na Nederland: Wat jy moet weet
(VoertaalKanaal)
6. Almanya’da haziran ayında neler değişecek! ATEŞ HATTI ALMANYA HABERLERİ
(Ateş Hattı)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 17/08/2023

Views: 5617

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.